Hangi Psikolojik Rahatsızlıklar İçin Online Terapi Tedavi Edicidir?

Çeviri: Ayşegül Güneş

Online terapi siteleri, terapinin daha görünür ve ulaşılabilir olmasını sağladı ve bu sitelere evden ulaşmak terapiye fiziksel anlamda ulaşmakta zorluk yaşayanlar için büyük bir şans oldu. Online terapi hakkında bilmediğimiz birçok şey olsa da araştırmalar geleneksel terapinin tedavi ettiği çoğu rahatsızlığın online terapi ile de tedavi edilebileceğini gösteriyor. Online terapi insanları yüz yüze tedaviden daha düşük bir maliyetle tedavi etmenin etkili bir yolu olabilir. Aynı zamanda ruhsal sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve kullanılabilirliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Online terapinin tedavi edebileceği psikolojik rahatsızlıklar şunlardır.

Depresyon

Araştırmalar online terapinin depresyon tedavisinde yüz yüze terapi kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ümit vericidir çünkü online terapi yüz yüze terapi alamayan danışanlar için tedavinin sınırlarını genişletecektir.

Journal of Affective Disorders dergisinde yayınlanan bir araştırma iki tedavi yöntemini karşılaştırdı ve online bazlı depresyon tedavisinin yüz yüze depresyon tedavisi kadar etkili olduğunu buldu. İlginç bir şekilde tedaviden üç ay sonra sadece online gruptaki katılımcılar semptomlarda azalma göstermeye devam etti.

Panik Bozukluk

Online terapi bir kaygı bozukluğu türü olan panik bozukluğu tedavi etmede de yeteri kadar etkili. BMC Psychiatry’de yayınlanan bir araştırma, panik bozukluğu tedavisi için online bilişsel davranışçı terapiyi yüz yüze uygulanan bilişsel davranışçı terapi ile karşılaştırmıştır. Online bilişsel davranışçı terapi panik ve agorafobi semptomlarını azaltmakta yüz yüze terapi kadar etkili ve buna ek olarak terapistin daha az zamanını almaktadır.

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Sosyal kaygı bozukluğu (sosyal fobi olarak da bilinmekte) sosyal durumlardan sürekli korkma halini barındırır. Bu bozukluğun kişinin akademik, sosyal ve mesleki olarak işlev görme yeteneği üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

Araştırmalar, online terapinin bu rahatsızlığı olan kişiler için etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini belirtmektedir.

Journal of Psychological Disorders dergisinde yayınlanan araştırma sosyal kaygı bozukluğu tedavisinde online bilişsel davranışçı terapinin yüz yüze terapi kadar etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın yazarları online bilişsel davranışçı terapiyi etkili, kabul edilebilir ve pratik olarak tanımlıyor.

Online terapi alanlar tedavilerine orta düzeyde bağlılık gösterirken terapiye memnuniyet ve kabul edilebilirlik açısından yüksek puanlar verdiler.

Online terapinin doğası, sosyal kaygı bozukluğu olan kişilere özellikle çekici gelebilir. Yüz yüze tedavi kaygı duygusunu tetiklerken online terapi bu kişilerin tedaviye daha güvenli ve daha az kaygı uyandıran bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Genel Kaygı Bozukluğu

Araştırmalar gösteriyor ki bilişsel davranışçı terapi genel kaygı bozukluğu tedavisinde de yüz yüze tedavi kadar etkilidir.

Stres ve Kaygı

Online terapi, insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına da yardımcı olabilir. Bir çalışma, hafif ile orta düzeyde stres, kaygı ve depresyonu yönetmek için online terapinin potansiyel etkisini inceledi. Program altı hafta sürdü ve katılımcılar bilişsel davranışçı terapi aldılar. Programa katılanlar stres, kaygı ve depresyon semptomlarında iyileşme gösterdi. Genel psikolojik sıkıntıları azaldı ve birçoğu öz yeterlikte de gelişim gösterdi. Araştırmalar online terapinin psikolojik sağlığı ve genel refahı arttırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Online Terapi Türleri

Tüm online terapi türleri aynı değildir ve seçtiğiniz tedavi yaklaşımı durumunuzun doğası ve terapiden beklentileriniz dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Bilişsel davranışçı terapi gibi bazı terapi türleri online terapide daha popülerdir. Fakat göz hareketi duyarsızlaştırma (EMDR) gibi bir tedavi çeşidi online terapi için zor ya da imkansız olabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, üzerine iyi çalışılmış ve çeşitli ruhsal sağlık sorunlarını tedavi etmede kullanılan bir metottur. Bu tedavi şekli, olumsuz düşünce ve davranışları belirleyip değiştirerek kişilerin semptomlarından kurtulmalarını ve yeni başa çıkma yolları geliştirmelerini sağlar.

Araştırmalar online bilişsel davranışçı terapinin psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu ve özellikle kırsal kesimlerde ruh sağlığı hizmetinin erişilebilirliğini arttırabilecek uygun maliyetli bir çözüm sunduğunu göstermiştir.

Psikodinamik Terapi

Bilişsel davranışçı terapi genellikle tedavi açısından altın standart olarak görülür. Ancak araştırmalar aynı zamanda diğer psikoterapi türlerinin de genellikle aynı derecede etkili olduğunu göstermiştir. Psikodinamik terapi, davranışı etkileyen bilinçaltı süreçleri keşfetmeye odaklanır. İnsanlar iç görü kazanarak öz farkındalıklarını arttırabilir ve geçmiş deneyimlerinin mevcut davranışlarını nasıl etkilediğini daha iyi kavrayabilirler.

Psikodinamik tedavinin online bir şekilde uygulanabilirliği konusunda tartışmalar olmuştur. Psikodinamik tedavi süreci ağırlıklı olarak kişiler arası ilişkilere odaklanma eğilimindedir. Aktarım olarak bilinen bir süreçte danışanın verdiği yanıtların karakteristik kalıpları, terapistle ilişkili olarak terapi süresince ortaya çıkar. Fakat aktarım online terapide üretilmesi zor bir olgudur. Bununla birlikte bazı çalışmalar online psikodinamik terapinin hem kendi başına hem de yüz yüze tedaviye ek olarak yararlı olabileceğini göstermiştir.

Depresyon tedavisi için online psikodinamik ve bilişsel davranışçı terapiyi karşılaştıran bir araştırma, katılımcıların terapi alırken semptomlarının her iki grupta da eşit olarak azaldığını bulmuştur. Ancak bilişsel davranışçı terapi alan danışanlar uzun vadede yaşam kalitesini daha çok geliştirmiştir.

Danışan Merkezli Terapi

Danışan merkezli terapi insanların tedavilerinde birincil rol oynamalarını içeren ve yönlendirici olmayan bir yaklaşımdır. Araştırmalar bu terapi yönteminin depresyon ve kaygı gibi bazı zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir.

Bu yaklaşımın online tedavilerde etkili olup olmadığı net değildir. Ancak araştırmalar bu tedavi biçiminin insanların hafif ile orta dereceli kaygı, depresyon ve durumsal stres semptomlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için en etkili bir yol olduğunu göstermektedir.

Online Terapi Ne Zaman Kullanılmamalıdır?

Online terapi herkes için ve belirli durumlarda uygun bir seçim olmayabilir. Ciddi zihinsel sorunu olanlara ve intihar veya kendine zarar verme düşüncesi olanlara online terapi önerilmemelidir. Bağımlılık ya da psikolojik bir rahatsızlığın ciddi semptomlarını gösteren kişiler, online terapinin sağlayabileceğinden daha yoğun tedaviye ihtiyaç duyarlar.

Çevrimiçi terapi bazen yüz yüze terapiye faydalı bir tamamlayıcı olabilir. Bipolar bozukluk, bağımlılıklar, travma sonrası stres bozukluğu ve şizofreni gibi bazı durumlar sadece online terapiye uygun olmayabilir, ancak yüz yüze terapiyi destekleyen online hizmetlerden yararlanabilirler.

Kanıtlar ayrıca online terapinin kullanılmasının bir kişinin daha fazla yardıma ihtiyaç duyması durumunda yüz yüze tedavi alma olasılığını arttırdığını göstermektedir.

Online terapi her durum için tek tedavi yöntemi olarak uygun olmayabilir, ancak daha yoğun bir tedavi şekline doğru yararlı bir ilk adım olabilir.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/what-conditions-does-online-therapy-treat-4842766

about