Senin için Buradayız, Yalnız Değilsin.

Yalnız Değilsin; psikolojik sağlığın ve psikoterapiye erişimin herkes için hak olduğuna inanan, psikoloji bilimini, uzmanlığı ve terapiyi değersizleştiren yaklaşımlara ve psikolojik destek ihtiyacı olan danışanların tüketici puanlaması ve kullanıcı yorumlarıyla yanlış bilgilendirmelerine karşı çıkan, etik değerleri merkeze koyan, danışmanlarına STK faaliyet alanlarında çalışma, deneyim ve eğitim olanakları sunarak multi-disipliner mesleki gelişimlerinin sürekliliğine katkı yapan, tam zamanlı çalışma olanağı sunan, diğer uzmanlarla bilgi alışverişi yaparak supervizyon olanakları sağlayan, zaman ve mekandan özgürleştiren çalışma modeli ve teknolojisi ile en çok sayıda destek ihtiyacı olan kişiye erişimi kolaylaştıran, danışanlarına toplumsal ve kültürel kısıtları gözeterek anonim kalma olanağı sunan, ücretsiz bir onaylı psikolojik test ile danışanın hissettiklerini anlamayı önceleyen, destek ihtiyacı olan kişileri kendilerine uygun danışman seçimi gibi bir yükten kurtararak ihtiyacı olan uzman ile eşleştirilmesini sağlayan, modern hayatın zorluklarını aşmak için ilham veren olanaklar sunarak toplumsal hizmet üreten bir sosyal girişimdir.

Hikayemiz

Covid 19 pandemisi yüz milyonlarca insanın sağlığını tehdit etmekte, büyük sosyo-ekonomik krize neden olmaktadır. Kişi sadece kendi yaşamını değil sevdiklerinin, yakınlarının sağlık ve esenliğinden başka toplumsal yaşamı da tehdit eden bu süreçte korku ve endişe duymaktadır. Olağan zamanlarda, yaşamın zorlukları ile mücadele etmekte güçlük çeken bireylerin uyumu daha da zorlaşırken, bugüne kadar psikolojik olarak temel şikayeti olmayan çok sayıda bireyde kaygı bozukluğu ve depresyon ile uyumlu belirtiler göstermeye başlamaktadır. Bireylerin, dünyadaki tüm insanlarla ortak bir mücadelenin içinde olduğumuz bu dönemde kendisine yardım için el uzatacak uzman danışmanlar sayesinde yalnız olmadıklarını hissedeceklerini düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle Pandemi döneminde bir toplumsal hizmet olarak; en hızlı şekilde insanlara yardım ulaştırabilmek ve ücretsiz hizmet sağlamak üzere, gönüllü danışmanlar ile desteğe ihtiyaç duyan bireyleri buluşturan, yardım alabilmelerini sağlayan bir psikolojik destek platformu oluşturduk. Dayanışmaya inanan uzmanların gönüllü katılımı ve desteği ile bireyleri desteklemek ve toplumsal travmanın da bireyler üzerindeki etkisini azaltmaya katkı sağlamayı amaçladık. Bu zor dönemde psikolojik destek ihtiyacı olan yüzlerce danışana ulaştık ve ücretsiz katkı sağladık. Toplumsal hizmet olarak başlayan Yalnız Değilsin, aralık 2020 tarihinden başlayarak psikolojik destek ihtiyacı olan kişilere en nitelikli danışmanlık hizmetlerini sunmak ve danışmanlarını da desteklemek üzere ücretli online psikolojik danışmanlık sistemi olarak sürdürülmektedir.

Mayıs 2020 / Aralık 2020, pandemi günleri.

about

EKİP