GİZLİLİK POLİTİKASI VE SİTE KULLANIM KURALLARI

Yalnız Değilsin web sitesinde psikolojik sağlıklarından şüphe eden, tarif edilir psikolojik semptomlara sahip bireylerin uzmanlarla buluşmaları ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmeleri temin edilmektedir.

Kullanıcı web sitesinde Danışmanını seçemez, Danışman eşleştirmeleri web sitesi tarafından gerçekleştirilir.

Danışman, yalnizdegilsin.net platformunda herhangi bir resmi tanı koymayacak ya da her hangi bir ilaç yazmayacaktır. Yanı sıra, web sitesi herhangi bir mahkeme kararını yerine getirmez, resmi bir terapi işlemi yerine geçmez.

Bu hizmet sürecinde Danışmanlar, Yalnız Değilsin web sitesi tarafından kendilerine sağlanan e posta adresi ve görüntülü-sesli iletişim sistemi ZOOM hesabı dışında her hangi bir kişisel iletişim bilgisi (adres, kişisel telefon ve e posta gibi) paylaşmak zorunda değillerdir. Danışanlar ise diledikleri taktirde anonim kalabilme olanağını kullanabilmektedir.

Unutmamanız gereken, yalnız değilsin web sitesini kullanabilmeniz ve Danışmanlardan hizmet almanız için 18 yaşını bitirmiş olmanız gerekmektedir. Danışanların (bu siteyi kullanarak başvuru yapan siz de dahil) yaşı dahil tüm beyanları tamamen kendi sorumluluklarındadır. Yasal sonuçlarından doğrudan kullanıcı sorumludur.

İşbu Kullanım Koşulları (“Sözleşme”), MuseBirds Stratejik Seyahat Tasarımı A.Ş (“Site Yöneticisi”) ile Site Yöneticisi’ne ait www.yalnizdegilsin.net uzantılı internet sitesi (“Site”) üzerinde kayıtlı danışmanlardan (“Danışman/Danışmanlar”) psikolojik danışmanlık almak üzere Site’yi kullanan kişiler (“Üye/Üyeler”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim olunmuştur. İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

Üye Site’ye kayıt olarak, elektronik ortamda akdedilen işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Sözleşme’nin Konusu

  İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Site üzerinden Danışmanlar’dan alacağı psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında Site Yöneticisi ve Üye’nin hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

 2. Üye’nin Yükümlülükleri

  1. Üye, Site’ye kaydı sırasında sunduğu kimlik ve diğer bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, başvuru sırasında eksik, yanlış ya da hatalı bilgi verilmesi halinde doğabilecek tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluğun bütünüyle kendisinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye’nin verdiği eksik, yanlış yahut hatalı bilgiler nedeniyle Site Yöneticisi’nin muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, Üye Site Yöneticisi’nin bu kapsamda maruz kalacağı tüm zararları ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye, Site’ye kayıt olurken belirleyebileceği kullanıcı adının genel ahlak ve etik ile mevzuata uygun şekilde tespit edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Üye, Site Yöneticisi’nin yalnızca danışmanlık hizmetlerinin Site üzerinden sunulmasına aracılık etmekte olduğunu, Danışman’ın sunduğu hizmetlere yönelik herhangi bir taahhüt vermediğini, Üye ve Danışman arasındaki ilişkiye müdahil olmadığını, Danışman’ın sunduğu hizmetler yahut sair eylemleri nedeniyle Site Yöneticisi’nin sorumlu tutulamayacağını, bu konulara ilişkin olarak Site Yöneticisi’ni hiçbir şekilde muhatap alamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Site Yöneticisi Danışman’ın Site’ye sağladığı herhangi bir içerik, görüntü, tavsiye, beyan yahut garantiden yahut Danışman’ın Üye’ye sağlayabileceği danışmanlık hizmetinin seviyesinden ya da kalitesinden sorumlu değildir. Üye bu hususu peşinen kabul ve beyan eder.
  5. Üye, Site üzerinden sunulan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Site Yöneticisi’nin Üye’ye ait bazı kişisel verileri işleyeceğini bilmektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak www.yalnizdegilsin.net sitesinde yer alan Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aydınlatma Metni, kişisel verilerin Site Yöneticisi tarafından işlenmesine ilişkin olup, Üye Site Yöneticisi’nin kişisel verilerin Danışmanlar tarafından işlenmesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığını ve Site Yöneticisi’nin bu konuda bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Üye, seanslar esnasında Danışmanlar’a aktarabileceği bilgilerin gizliliği hususundaki tüm sorumluluğun münhasıran Danışmanlar’a ait olduğunu, Danışmanlar tarafından gizlilik yükümlülülüğünün ihlal edilmesi neticesinde Site Yöneticisi’nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Üye, Danışmanlar tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işleyeceğini, bu verileri danışmanlık hizmetlerinden faydanılması dışında sair bir amaçla kullanmayacağını, aksi durumda meydana gelecek tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, Site Yöneticisi’nin bu hususlara ilişkin olarak muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde Site Yöneticisi’nin tüm zararlarını ilk talepte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kendisine aittir. Ayrıca, Üye kendi sorumluluğunda bulunan hususlarda Site Yöneticisi’nin muhatap alınıp zarara uğraması halinde sitenin ilk talebi ile birlikte tazmin etmekle yükümlüdür.
 3. Sözleşme Süresi ve Fesih

  1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği anda yürürlüğe girer ve Üye yahut Site Yöneticisi tarafından işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde feshedilmedikçe ve danışmanlık hizmeti sonlandırılıncaya kadar yürürlükte kalır.
  2. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, Site Yöneticisi derhal Üye’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebilir. Üye, bu durumda Site Yöneticisi’nden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Mücbir Sebep

  Site Yöneticisi’nin insiyatifi dışında gerçekleşen altyapısal sorunlar, internet altyapısındaki arızalar, doğal afetler, grev, savaş, iletişim problemleri, elektrik kesintileri gibi nedenlerle Site üzerinden hizmet sunulmaması nedeniyle sorumlu Site Yöneticisi tutulamaz. Site Yöneticisi, bu nedenle oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Bu minvalde, Site Yöneticisi, Site üzerinde hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

 5. Fikri Mülkiyet

  1. Site üzerindeki içeriklere yönelik her türlü fikri mülkiyet hakkı Site Yöneticisi’ne ait olup, Site Yöneticisi herhangi bir zamanda Site üzerindeki içerikler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  2. Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, telif hakları, ticari markalar, ürünler, ticari unvanlar, ticari sırlar, gizli bilgiler, yazılımlar, veri tabanı teknolojisi veya Site Yöneticisi’nin herhangi bir ürününün görünümü veya imajı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site Yöneticisi’nin herhangi bir fikri mülkiyet ve mali hakkına ilişkin hakların Üye’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
  3. İşbu Sözleşme hiçbir şekilde Üye’ye Site’nin yönetimine, tasarımına, içeriğine müdahale hakkı vermez. İlgili haklar münhasıran Site Yöneticisi’ne aittir.
  4. Site veya Site içeriğinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Site Yöneticisi’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz yahut iltibasa neden olacak şekilde benzeri oluşturulamaz. Site’nin tüm içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım, analizler ve sair Site içeriğine ilişkin unsurlar) Site Yöneticisi’nin fikri ve sınai mülkiyetindedir; Üye, söz konusu eser niteliğini haiz tüm bu içerik üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Site’nin içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. İşbu maddede yer alan taahhüt Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
 6. Gizlilik

  Üye bu Sözleşme’nin şartlarını ve Sözleşme çerçevesinde Site Yöneticisi ve/veya Danışmanlar hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi (Site’ye ilişkin bilgiler dahil olmak üzere) gizli tutmayı ve kanunen gerekli haller ve yetkili mercilerin talep ettiği haller hariç olmak üzere, söz konusu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi kabul eder. Aksi takdirde Üye söz konusu bilgilerin açıklanması nedeniyle Site Yöneticisi’nin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

  İşbu madde Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 7. Diğer Hükümler

  1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Site Yöneticisi’ne ait belge ve kayıtların münhasıran HMK madde 193 anlamında kesin delil teşkil edeceği Taraflarca peşinen kabul ve beyan edilmektedir.
  2. Site Yöneticisi herhangi bir zamanda tek taraflı olarak işbu Sözleşme koşullarını değiştirebilir. Sözleşme’deki bu değişiklikler, Site Yöneticisi tarafından Üye’ye bildirildiği ya da Site’de duyurulduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
  3. İşbu Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine iletilecekleri bildirimler yazılı şekilde yapılacaktır. Site Yöneticisi bu bildirimleri Üye’nin kayıt esnasında verdiği e-mail adresine e-mail yoluyla iletecektir. Üye ise bu bildirimleri Site Yöneticisi’nin bilgi@yalnizdegilsin.net adresine e-mail yoluyla iletecektir.
  4. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.