Yalnız değilsiniz!

Yeni durumlara maruz kalmak ve bunların getirdiği bilinmezliklerle yüzleşmek bizde bazı psikolojik yüklere sebep olabilir. Bazen kendimizi bunalmış, mutsuz, kaygılı veya sıkıntılı hissedebiliriz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de bilinmezliklerle boğuştuğumuz, bizi alıştığımız normallerin dışında yaşamaya sevk eden bir dönem. Bu süreçte psikolojik yardım almak; kaygınızla baş etme, stresi tolere etme, kişilerarası ilişkilerinizdeki etkililiğinizi arttırma, duygularınızı düzenleme gibi konularda size yardımcı olabilir. Psikoterapi hem bu sorunlarla başa çıkmanızda hem de kendinizi daha iyi tanımanızda size yardımcı olan bir araçtır.

about