Yalnız değilsiniz!

Yaşam döngülerimiz içerisinde, toplumsal, bireysel, ailesel, kültürel sorunlarımızla iç içe yaşamak için büyük bir çaba harcarız. Bazen bu çabalarımızın sonuçsuz kaldığını ve direncimizin kırıldığını, baş etme çabamızın tükendiğini hissederiz. Yaşadığımız pandemi süreci de varolan yaşam şeklimizi tamamen değiştirip tahammül sınırlarımızı zora sokacak olumsuz birçok duyguyu beraber getirdi. İste bu duygularla baş edebilme, anlamlandırma, koşulsuz kabul etme ve güven ile paylaşma adına yalnız değilsin, ben de buradayım .

about