Yalnız değilsiniz!

"Hayatın sorunsuz akmasını beklemek sorunun tam da kendisi olur. Mühim olan bu sorunlarla baş edebilecek gücü kazanmaktır. Psikoterapi zorluklara göğüs gerebilme gücünü kazandığımız bir yolculuktur.”

about