AYDINLATMA METNİ

MuseBirds Stratejik Seyahat Tasarımı A.Ş (“Site Yöneticisi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, www.yalnizdegilsin.net (“Site”) üzerinden hizmetlerimizden faydalanan üyelerin, Site üzerinden hizmet sunan danışmanların ve Site ziyaretçilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Site Yöneticisi tarafından Site’ye kayıt olmanız, Site’yi ziyaret etmeniz yahut Site’yi kullanmanız esnasında toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz; Site’yi kullanabilmeniz, Site üzerinden danışmanlık hizmetlerini sunabilmeniz, Site üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site Yöneticisi’nin kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmesi amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Site’yi kullanabilmeniz, Site üzerinden danışmanlık hizmetlerini sunabilmeniz, Site üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site Yöneticisi’nin kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmesi amaçları ile yurtiçindeki iş ortaklarımıza, Site üzerinde hizmet sunan danışmanlara/üyelere, Site Yöneticisi yetkililerine, çalışanlarına ve hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Site’yi kayıt olmanız, Site’yi kullanmanız ve ziyaret etmeniz esnasında elektronik ortamda edinilecektir. Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin gerekli olması ve Site Yöneticisi’nin meşru menfaatleri doğrultusunda veri işlemenin gerekli olması şeklindeki hukuki sebepler dahilinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Güvenliği

Site Yöneticisi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

5. Sair Internet Siteleri

Site, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Site Yöneticisi, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Site Yöneticisi, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Site Yöneticisi’ne iletmeniz durumunda Site Yöneticisi talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Site Yöneticisi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi bilgi@yalnizdegilsin.net adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.